departament
d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions

Tecnologies avançades d'Internet

| Programa | Bibliografia | Material |

Fòrum

Grau en Enginyeria Informàtica, 6è semestre, 2018-2019. Codi 102749
Escola d'Enginyeria (Bellaterra)
Professorat:

Programa:

  1. El protocol TCP a fons
  2. Interconnexió de xarxes privades (VPN/NAT)
  3. Multicasting a Internet
  4. Arquitectures avançades d'Internet
  5. IP versió 6
  6. Seguretat a Internet

Bibliografia:

  • D.E. Comer (2000). Internetworking with TCP/IP vol I. 4a/5a ed. Prentice-Hall.
  • W.R. Stevens (1994). TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols. Addison-Wesley
  • W. Stallings (2004). Comunicaciones y redes de computadores. 7a ed. Prentice-Hall.

Material docent:

 Comprimit
Teoria
    kaminsky
    Tema 1
    Tema 3
    Repàs de TCP
    Tema 2
    Tema 4
    IPv6
    Tema 6


Home | Contact | Web map
Dilluns, 09 de desembre de 2019. © 2006, dEIC. Administrator: webmaster {at} deic.uab.cat