departament
d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions

Telecomunicacions al sector aeronàutic

| Objectius | Programa | Pràctiques | Horari de pràctiques | Bibliografia | Avaluació | Material |


Grau en Gestió Aeronàutica, 2n semestre, 2018-2019. Codi 25977
Escola d'Enginyeria (Bellaterra)
Professorat: Primera part, departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions:

Teoria, problemes i pràctiques:
 • David Megías Jiménez
  Despatx S/261
  E-mail: David.Megias[- A T -]uab.cat
  Consultes: dimecres de 18h a 19h, dijous de 18.30 a 19.30 i també a hores concertades prèviament per email.

Objectius:

Aquesta assignatura està dividida en dues parts:
 • la primera (fins el 11/11/2010) dedicada a les xarxes d'ordinadors presents al sector aeronàutic, responsabilitat del departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions.
 • la segona (a partir del 15/11/2010) és responsabilitat del departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes.
Pel que fa a la primera part, els objectius són:
 • Assolir una visió general dels conceptes relacionats amb les xarxes d'ordinadors, sabent-los situar en un model jeràrquic de protocols.
 • Conèixer els conceptes fonamentals de les xarxes d'àrea local i de gran abast, centrant-nos en les xarxes més usades al sector: Ethernet i ATM.
 • Conèixer els conceptes fonamentals dels protocols d'interconnexió de xarxes que donen lloc a la xarxa de xarxes Internet.
 • Adquirir experiència pràctica en l'ús d'un simulador de xarxes.

Programa:

Primera part: (20/09/2010-11/11/2010)
 1. Introducció a les xarxes d’ordinadors
  • Components d’una xarxa d’ordinadors
  • Xarxes de gran abast: commutació de circuits, commutació de paquets, Frame Relay, ATM
  • Introducció a les xarxes d’àrea local (LAN)
  • Protocols, serveis i model jeràrquic
  • Model de referència OSI
  • Principis i elements fonamentals d’Internet: interconnexió de xarxes (routers, protocol IP), relació entre ordinadors extrems (protocols TCP i UDP)
 2. Xarxes d'àrea local
  • Conceptes bàsics de compartició del medi
  • Família de xarxes IEEE 802.3 (Ethernet)
  • Xarxes sense fils
 3. Aplicacions d'Internet
  • La capa d'aplicació

Pràctiques:

--

Horaris de pràctiques:

--

Bibliografia:

 1. W. Stallings (2004). Comunicaciones y redes de computadores, 7a ed. Pearson Prentice-Hall.

 2. D.E. Comer (2000). Internetworking with TCP/IP vol I, 4th ed. Prentice-Hall.

Avaluació:

Primera part:

Teoria (60%): Examen tipus test.

Treball (20%): Treball relacionat amb algun dels aspectes vists a teoria.

Activitats dirigides (20%): Activitats dirigides a classe o realitzades a casa com a treball addicional.

Cal aprovar cadascuna de les parts (teoria, activitats i treball) amb un mínim de 4 sobre 10 per fer la corresponent mitjana.


Material docent:

 Comprimit
Exàmens
    Examen 2006-2007 (correcció)
    Examen 2007-2008 (1a. correc.)
    Examen 2007-2008 (2a. correc.)
    Examen 2008-2009
    Examen 2010-2011
    Examen 2009-2010
Materials no classificats
    Warriors of the net
    IP Header
    TCP Header
    Ethernet header
    Història d'Internet
    UDP Header
    DNS Header
    Guia redacció de treballs
Problemes
    Problemes tema 1
Qualificacions
    Qualificacions 2011-2012
    Qualificacions 2011-2012 rec.
Teoria
    Transparencies tema 2c
    Transparencies tema 2a
    Transparencies tema 2b
    Transparencies tema 1a
    Transparencies tema 1b
    Capa d'aplicació


Home | Contact | Web map
Dilluns, 09 de desembre de 2019. © 2006, dEIC. Administrator: webmaster {at} deic.uab.cat