departament
d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions

Curs de Programació en Android

| Objectius | Programa | Observacions |

Fòrum

Cursos d'especialització, Curs 2018-2019. Codi 99002
Assignatures de lliure elecció
Professorat:

Cristian Tanas
Despatx QC/2109
e-mail: ctanas@deic.uab.cat

Objectius:

Març 2014


L'Objectiu d'aquest curs introduir conceptes bàsics i alguns d'avançats sobre el sistema operatiu per a dispositius mòbils de Google, establint una sèrie de bones pràctiques per a la programació en aquest sistema. En el transcurs de les sessions s'exposaran els continguts teòrics i pràctics necessaris per desenvolupar aplicacions tant per smartphones com per tablets amb aquest sistema operatiu, i es proposaran exercicis sobre cadascun dels temes del curs per a la seva realització a l'aula.

Programa:

Unitat 1. Introducció a Android

Unitat 2. Interfície d'usuari

Unitat 3. Desar i recuperar dades

Unitat 4. Treballant en background

Unitat 5. Oferint els nostres continguts i agafant-ne d'altres

Unitat 6. Serveis basats en el posicionament

Unitat 7. Accés al hardware

Unitat 8. Més enllà del SDK

Observacions:

 • El curs està obert tant a estudiants com a professionals del sector de la informàtica
 • Aquest curs té una durada de 45 hores i els alumnes de l'Escola d'Enginyeria el poden convalidar per 3 crèdits de lliure elecció.
 • Aquest curs també es pot convalidar dintre del programa d'activitats de l'assignatura "Tendències Actuals" del Grau d'Enginyeria Informàtica
 • El calendari del curs és:
  • Dissabtes de 9 a 14h
  • Des del 08-03-2014 fins al 24-05-2014, tret del dies 12,19-04-2014 i 03-05- 2014
 • El curs es farà al laboratori Q5-2008
 • Tothom que no sigui estudiant i vulgui participar en el curs, si us plau, envieu un correu previament a en Cristian Tanas.
 • El preu per als estudiants de la UAB és de 199 €, i per la resta de 599 €.
 • La matrícula s'haurà de formalitzar a Gestió Acadèmica de l'Escola d'Enginyería un cop s'obri el període el 10 de febrer.
 • És imprescindible tenir un coneixement previ dels conceptes de la programació orientada a objectes per poder realitzar el curs.Home | Contact | Web map
Dilluns, 09 de desembre de 2019. © 2006, dEIC. Administrator: webmaster {at} deic.uab.cat